2 Na + Cu(NO3)2 Cu + 2 NaNO3

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

CuII + 2 e- Cu0 (riduzione)

2 Na0 - 2 e- 2 NaI (ossidazione)

Cu(NO3)2 è un agente ossidante, Na è un agente riducente.

Reagenti:

 • Na
  • Nomi: Sodio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Na fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Natrium fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme argenteo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • Cu(NO3)2
  • Nomi: Nitrato rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02

Prodotti:

 • Cu
  • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • NaNO3
  • Nomi: Nitrato di sodio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Nitrato del Cile fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, NaNO3 fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, "Chile saltpeter" fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Cristalli incolori igroscopici fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07