2 Na + Cu(NO3)2 Cu + 2 NaNO3

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

CuII + 2 e- Cu0 (Reduktion)

2 Na0 - 2 e- 2 NaI (Oxidation)

Cu(NO3)2 ist ein Oxidationsmittel, Na ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • Na
  • Cu(NO3)2

   Produkte:

   • Cu
    • NaNO3