H2O + N2O 2 HNO

Reaktanty:

  • H2O
    • N2O
      • Názvy: Oxid dusný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

    Produkty:

    • HNO