H2O + N2O 2 HNO

Reaktanty:

  • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
    • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • N2OOxid dusný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
    • Další názvy: Rajský plyn zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Azooxid zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Nitro zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
    • Vzhled: Bezbarvý plyn zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28

Produkty:

  • HNO