H2O + N2O 2 HNO

Reaktanten:

  • H2O
    • N2O

      Produkte:

      • HNO