Cu + H3PO4 Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže H2 je reaktívnejšie než Cu. Reakcia by mala ísť obrátene:
3 Cu + 2 H3PO4 3 H2 + Cu3(PO4)2