Cu + H3PO4 Ø

Tato reakce za normálních podmínek neprobíhá, protože H2 je reaktivnější než Cu. Reakce by měla jít obráceně:
3 Cu + 2 H3PO4 3 H2 + Cu3(PO4)2