H2SO4 + K2Cr2O7 + 4 H2O2 5 H2O + K2SO4 + 2 CrO5

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

8 O-I + 8 e- 8 O-II (Reduktion)

2 CrVI - 8 e- 2 CrX (Oxidation)

H2O2 ist ein Oxidationsmittel, K2Cr2O7 ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • H2SO4
  • K2Cr2O7
   • H2O2

    Produkte:

    • H2O
     • K2SO4
      • CrO5