5 I2 + 4 Sb 2 Sb2I5

这是氧化还原反应:

10 I0 + 10 e- 10 I-I (还原)

4 Sb0 - 10 e- 4 Sb5/2 (氧化)

I2氧化剂, Sb还原剂.

反应物:

  • I2
    • Sb
      • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Sb 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07

    产物:

    • Sb2I5