3 CaCO3 + Na3(AlF6) 3 CO2 + 3 CaF2 + Na3AlO3

反应物:

 • CaCO3
  • 名称: 碳酸钙 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 石灰石 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 碳酸鈣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Na3(AlF6)

产物:

 • CO2Carbon dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 二氧化碳 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 碳酸气 (carbonic acid gas) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 碳酸酐 (carbonic anhydride) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Carbonic oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色無味气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • CaF2Calcium fluoride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氟化钙 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 萤石 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色晶体 | 单晶是透明的 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Na3AlO3