3 CaCO3 + Na3(AlF6) 3 CO2 + 3 CaF2 + Na3AlO3

Reaktanty:

 • CaCO3
  • Názvy: Uhličitan vápenatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • Na3(AlF6)

Produkty:

 • CO2
  • Názvy: Oxid uhličitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • CaF2
  • Na3AlO3