Zn + MnCl2 Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže Mn je reaktívnejšie než Zn. Reakcia by mala ísť obrátene:
Zn + MnCl2 ZnCl2 + Mn