Zn + MnCl2 Ø

Tato reakce za normálních podmínek neprobíhá, protože Mn je reaktivnější než Zn. Reakce by měla jít obráceně:
Zn + MnCl2 ZnCl2 + Mn