Na2CO3 + H2SO3 Na2SO3 + H2CO3

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): Na2CO3 je báza, H2SO3 je kyselina.

Reaktanty:

 • Na2CO3
  • Názvy: Uhličitan sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Sóda zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • H2SO3
  • Názvy: Kyselina siričitá zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

Produkty:

 • Na2SO3
  • Názvy: Siričitan sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • H2CO3
  • Názvy: Kyselina peroxomravčia zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02