NH3 + HNO2 NH4NO2

Reaktanty:

  • NH3
    • Názvy: Amoniak zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
    • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • HNO2
    • Názvy: Kyselina dusitá zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

Produkty:

  • NH4NO2