MnCl2 + Pb Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže Mn je reaktívnejšie než Pb. Reakcia by mala ísť obrátene:
MnCl2 + Pb PbCl2 + Mn