MnCl2 + Pb Ø

Tato reakce za normálních podmínek neprobíhá, protože Mn je reaktivnější než Pb. Reakce by měla jít obráceně:
MnCl2 + Pb PbCl2 + Mn