HCl + Cu Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže H2 je reaktívnejšie než Cu. Reakcia by mala ísť obrátene:
2 HCl + Cu H2 + CuCl2