HCl + Cu Ø

Tato reakce za normálních podmínek neprobíhá, protože H2 je reaktivnější než Cu. Reakce by měla jít obráceně:
2 HCl + Cu H2 + CuCl2