HCl + Ag Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže H2 je reaktívnejšie než Ag. Reakcia by mala ísť obrátene:
2 HCl + 2 Ag H2 + 2 AgCl