HCl + Ag Ø

Tato reakce za normálních podmínek neprobíhá, protože H2 je reaktivnější než Ag. Reakce by měla jít obráceně:
2 HCl + 2 Ag H2 + 2 AgCl