H2SO4 (aq) + MgCO3 (s) H2O (l) + CO2 (g) + MgSO4 (aq)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): H2SO4 je kyselina, MgCO3 je báza.

Reaktanty:

 • H2SO4
  • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
 • MgCO3
  • Názvy: Uhličitan horečnatý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

Produkty:

 • H2O
  • CO2
   • Názvy: Oxid uhličitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • MgSO4
   • Názvy: Síran horečnatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02