6 H2SO4 + Al 6 H2O + 3 SO2 + Al(SO4)3

Reaktanty:

 • H2SO4
  • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
 • Al
  • Názvy: Hliník zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Al zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07

Produkty:

 • H2O
  • SO2
   • Názvy: Oxid siričitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • Vzhľad: Bezfarebná kvapalina alebo bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Al(SO4)3