6 H2SO4 + Al 6 H2O + 3 SO2 + Al(SO4)3

Reaktanty:

 • H2SO4Kyselina sírová zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07
  • Další názvy: Vitriol zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07, Olej vitriolu zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Aqua vitrioli zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Vzhled: Bezbarvá olejovitá kapalina zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • Al
  • Názvy: Hliník zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07, Al zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07

Produkty:

 • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • SO2Oxid siřičitý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bezbarvá kapalina nebo bezbarvý plyn zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • Al(SO4)3