Fe + K3PO4 Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže K je reaktívnejšie než Fe. Reakcia by mala ísť obrátene:
3 Fe + 2 K3PO4 6 K + Fe3(PO4)2