Fe + K3PO4 Ø

Tato reakce za normálních podmínek neprobíhá, protože K je reaktivnější než Fe. Reakce by měla jít obráceně:
3 Fe + 2 K3PO4 6 K + Fe3(PO4)2