4 Fe3+ + 3 K4[Fe(CN)6] 12 K+ + Fe4[Fe(CN)6]3

Reaktanty:

  • Fe3+
  • K4[Fe(CN)6]
    • Názvy: Hexakyanoželeznatan draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Hexakyanidoželeznatan draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Žltá krvná soľ zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
    • Vzhľad: Žltá kryštalická látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

  • K+
  • Fe4[Fe(CN)6]3