4 Fe3+ + 3 K4[Fe(CN)6] 12 K+ + Fe4[Fe(CN)6]3

Reaktanten:

  • Fe3+
  • K4[Fe(CN)6]

    Produkte:

    • K+
    • Fe4[Fe(CN)6]3