Cu + MgCl2 Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže Mg je reaktívnejšie než Cu. Reakcia by mala ísť obrátene:
Cu + MgCl2 Mg + CuCl2