Cu + MgCl2 Ø

Tato reakce za normálních podmínek neprobíhá, protože Mg je reaktivnější než Cu. Reakce by měla jít obráceně:
Cu + MgCl2 Mg + CuCl2