Cu + FeSO4 Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže Fe je reaktívnejšie než Cu. Reakcia by mala ísť obrátene:
Cu + FeSO4 Fe + CuSO4