Cu + FeSO4 Ø

Tato reakce za normálních podmínek neprobíhá, protože Fe je reaktivnější než Cu. Reakce by měla jít obráceně:
Cu + FeSO4 Fe + CuSO4