Cu + Al2(SO4)3 Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže Al je reaktívnejšie než Cu. Reakcia by mala ísť obrátene:
3 Cu + Al2(SO4)3 2 Al + 3 CuSO4