Cu + Al2(SO4)3 Ø

Tato reakce za normálních podmínek neprobíhá, protože Al je reaktivnější než Cu. Reakce by měla jít obráceně:
3 Cu + Al2(SO4)3 2 Al + 3 CuSO4