Al + CaCl2 Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže Ca je reaktívnejšie než Al. Reakcia by mala ísť obrátene:
2 Al + 3 CaCl2 3 Ca + 2 AlCl3