Al + CaCl2 Ø

Tato reakce za normálních podmínek neprobíhá, protože Ca je reaktivnější než Al. Reakce by měla jít obráceně:
2 Al + 3 CaCl2 3 Ca + 2 AlCl3