6 AgI + Fe2(CO3)3 3 Ag2CO3 + 2 FeI3

Reaktanty:

  • AgI
    • Názvy: Jodid strieborný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
    • Vzhľad: Žltá kryštalická látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Fe2(CO3)3

Produkty:

  • Ag2CO3
    • FeI3