6 AgI + Fe2(CO3)3 3 Ag2CO3 + 2 FeI3

Reactivos:

  • AgI
    • Nombres: Yoduro de plata fuente: wikidata, fecha accesada: 2019-09-02, AgI fuente: wikidata, fecha accesada: 2019-09-02
  • Fe2(CO3)3

Productos:

  • Ag2CO3Carbonato de plata (I) fuente: wikipedia, fecha accesada: 2019-09-28
    • Otros nombres: Carbonato de plata fuente: wikipedia, fecha accesada: 2019-09-28fuente: wikidata, fecha accesada: 2019-09-02
    • Apariencia: Amarillo claro fuente: wikipedia, fecha accesada: 2019-09-28
  • FeI3