3 KOH + KHC2O4*H2C2O4 3 H2O + 2 K2C2O4

Reagenti:

  • KOH
    • Nomi: Idrossido di potassio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Potassa caustica fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Potassio idrossido fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
    • Apparenza: Solido in varie forme bianco igroscopico fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • KHC2O4*H2C2O4

Prodotti:

  • H2O
    • K2C2O4