3 KOH + KHC2O4*H2C2O4 3 H2O + 2 K2C2O4

Reaktanty:

  • KOHHydroxid draselný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
    • Další názvy: Louh draselný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, E525 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
    • Vzhled: Bílá pevná látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • KHC2O4*H2C2O4

Produkty:

  • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
    • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • K2C2O4