4 HCl (aq) + NaNO3 (aq) + Au (s) 2 H2O (l) + NaCl (aq) + NO (g) + AuCl3 (aq)

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

Au0 - 3 e- AuIII (ossidazione)

NV + 3 e- NII (riduzione)

Au è un agente riducente, NaNO3 è un agente ossidante.

Reagenti:

 • HClCloruro di idrogeno fonte: wikipedia, data di accesso: 2019-10-31
  • Altri nomi: Acido cloridrico fonte: wikipedia, data di accesso: 2019-10-31fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cloruro di idrogeno anidro fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Acido cloridrico, anidro fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Gas incolore fonte: wikipedia, data di accesso: 2019-10-31; Gas incolore compresso liquefatto con odore pungente fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • NaNO3
  • Nomi: Nitrato di sodio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Nitrato del Cile fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, NaNO3 fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, "Chile saltpeter" fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Cristalli incolori igroscopici fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • Au
  • Nomi: Oro fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Au fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07

Prodotti:

 • H2O
  • NaCl
   • Nomi: Cloruro di sodio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Sale da cucina fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, NaCl fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Sale fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
  • NO
   • Nomi: Monossido di azoto fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Ossido nitrico fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Monossido d'azoto fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
   • Apparenza: Gas incolore compresso fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • AuCl3
   • Nomi: Cloruro aurico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02