2 CuO + Cu2S SO2 + 4 Cu

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

2 CuII + 4 e- 2 Cu0 (riduzione)

2 CuI + 2 e- 2 Cu0 (riduzione)

S-II - 6 e- SIV (ossidazione)

CuO è un agente ossidante, Cu2S è un agente ossidante, Cu2S è un agente riducente.

Reagenti:

 • CuO
  • Nomi: Ossido rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, CuO fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
 • Cu2S

  Prodotti:

  • SO2
   • Nomi: Anidride solforosa fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Biossido di zolfo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Ossido solforoso fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Ossido di zolfo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
   • Apparenza: Gas incolore o gas compresso liquefatto con odore pungente fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Cu
   • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
   • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07