2 Zn(NO3)2 O2 + 4 NO2 + 2 ZnO

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

4 NV + 4 e- 4 NIV (Reduktion)

2 O-II - 4 e- 2 O0 (Oxidation)

Zn(NO3)2 ist ein Oxidationsmittel, Zn(NO3)2 ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • Zn(NO3)2

  Produkte:

  • O2
   • NO2
    • ZnO