4 HCl (aq) + PbO2 (s) 2 H2O (l) + Cl2 (g) + PbCl2 (s)

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

PbIV + 2 e- PbII (Reduktion)

2 Cl-I - 2 e- 2 Cl0 (Oxidation)

PbO2 ist ein Oxidationsmittel, HCl ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • HCl
  • PbO2

   Produkte:

   • H2O
    • Cl2
     • PbCl2