Cl- + AgCl AgCl2-

Reaktanten:

  • Cl-
  • AgCl
    • Namen: Silberchlorid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Silber(I)-chlorid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Silber(I)-chlorid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
    • Erscheinungsbild: Farblose Kristalle, Pulver erscheint weiß Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05

Produkte:

  • AgCl2-