Cl- + AgCl AgCl2-

Reaktanty:

  • Cl-
  • AgClChlorid stříbrný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
    • Další názvy: AgCl zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
    • Vzhled: Bílá práškovitá látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28

Produkty:

  • AgCl2-