NaHCO3 + CH2(COOH)2 CH3COONa + H2O + 2 CO2

Reaktanty:

 • NaHCO3Hydrogenuhličitan sodný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Jedlá soda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Užívací soda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Soda bicarbona zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, NaHCO3 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bílá krystalická látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • CH2(COOH)2

Produkty:

 • CH3COONaNatrium-ethanoát zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Ethanoát sodný, zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Sodná sůl kyseliny ethanové zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Octan sodný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Etanoát sodný zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Metylkarboxát sodný zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bílá krystalická látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • CO2Oxid uhličitý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Karbid dioxid zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Kyselina dioxy-karbanoxylová zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Suchý led (pevný) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Vzhled: Bezbarvá plynná látka bez zápachu zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28