2 KMnO4 + 6 KI 2 MnO2 + 3 I2 + 4 K2O

这是氧化还原反应:

2 MnVII + 6 e- 2 MnIV (还原)

6 I-I - 6 e- 6 I0 (氧化)

KMnO4氧化剂, KI还原剂.

反应物:

 • KMnO4Potassium permanganate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 高锰酸钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 灰锰氧、PP粉 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 過錳酸鉀 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 紫黑色针状结晶 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • KI碘化钾 potassium iodide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 碘化钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 钾碘 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • MnO2Manganese dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Manganese(IV) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化锰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 软锰矿 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, MnO2 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化锰(IV) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 黑色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • I2
  • K2OPotassium oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 其他名称: 氧化钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化鉀 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
   • 外观: 灰色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06