10 H2O + 4 K2FeO4 3 O2 + 8 KOH + 4 Fe(OH)3

这是氧化还原反应:

6 O-II - 12 e- 6 O0 (氧化)

4 FeVI + 12 e- 4 FeIII (还原)

反应物:

 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • K2FeO4Potassium ferrate(VI) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 高铁酸钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 高铁酸二钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, K2FeO4 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 深紫色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • O2
  • 名称: 氧分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 双氧 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氧氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • KOH
  • 名称: 氢氧化钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 苛性钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色潮解固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Fe(OH)3