2 Cu + Pb(NO3)2 Pb + 2 Cu(NO3)

这是氧化还原反应:

2 Cu0 - 2 e- 2 CuI (氧化)

PbII + 2 e- Pb0 (还原)

Cu还原剂, Pb(NO3)2氧化剂.

反应物:

 • Cu
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Cu 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • Pb(NO3)2硝酸鉛(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Lead(II) nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸铅 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, Lead nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Plumbous nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Pb
  • Cu(NO3)